Letné prázdninové Campy
LetnÝ prázdninovÝ Camp na Ľadovci FOnna v Nórsku
FONNA SKI CAMP

 

Super-G-Tréning môže byť prevedený, len ak počasie a snehové podmienky umožnia rýchlostný tréning. V cene Juniorského campu sú zarátané 4 dni Super-G tréningu. Super-G tréning bude vyúčtovaný podľa skutočného prevedenia.

Ceny v nezáväznej ponuke vychádzajú z minimálneho počtu 10 účastníkov a 11 dní (žiacky) alebo 13 dní (juniorský) campu.

Ubytovanie sprostredkujeme z nášho kontingentu a neobsahuje stravu. Lyžiarske permanentky sprostredkujeme so všetkými udelenými hromadnými rabatmi.

Cestovné náklady na cestu do Nórska nie sú zahrnuté v cene.

Denný transfér z ubytovania na ľadovec a späť je zahrnutý  v cene len pre lyžiarov, ktorí budú trénovať priamo s našim trénerom. Ostatní účastníci si organizujú transfér samostatne.

V prípade, že do 15. mája 2022 sa neprihlási minimálne 8 záujemcov, zájazd môže byť z našej strany zrušený.

Vzhľadom na celkový nepredvídateľný vývoj situácie ohľadom COVID-19, odporúčame všetkým účastníkom, aby si pri rezervácii pobytu u nás uzavreli cestovné poistenie, najmä poistenie storna. To poskytuje účastníkovi finančnú kompenzáciu nákladov v prípade zrušenia zájazdu v krátkom čase. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za straty zo zrušenia letov a iných nákladov z dôvodu zrušenia zájazdu z akýchkoľvek príčin.