Slovensko-Dusan-Simo-Trenazer-Trener-Lyzovanie

Typ tréningu

Basic

Tréning prebieha na báze základnej metodiky firmy Skytechsport.com pod vedením školených učiteľov lyžovania.

Prémium

Pod vedením školených učiteľov lyžovanie sa trénuje podľa rozšírenej mnohotvárnej metodiky, ktorú výpracoval pán Mgr. Dušan Šimo.

Prémium plus

Pre všetkých záujemcov o zdokonaľovanie sa vo výkonostnom lyžovaní ponúkame tréning s osobným trénerom pánom Mgr. Dušanom Šimom, absolventom FTVŠ v Bratislave, jazdcom Svetového pohára v Ski Crosse a úspešným trénerom slovenskej paraolympijskej reprezentácie.